Bouenza

 1- Tsaty Mabiala Pascal

Niari

 2- Leyinda Pascal Alain
 3- Foutou Guillaume
 4- Sayi Honoré
 
Lékoumou


 5- Kignoumbi Kia Mboungou Joseph
 6- Tsoumou Moukassa Adrien
 7- Mfoutou Simon